Phân phương tiện hoạt động nâng tải cho các đơn vị

            Chủ hàng các đơn vị xem số xe phục vụ cho đơn vị ở đây, trong trường hợp thiếu phương tiện cần nâng tải vài mã hàng giải phóng nhanh chóng thì có thể liên hệ mượn phương tiện của các đơn vị gần đó để sử dụng hiệu quả hơn.

 

 Ngày 18/02/2014

  I XLắp I DVụ  I Khoan I KThác I CĐiện I VTBiển I KLạnh I ĐVLý I VTÔTÔ I TTAT I Khí I TMVT
 Tải I 1118 I 1173 I 1104 I 1165 I 0622  I 00079  I 1189  I 1164  I   I   I   I  
  I 0623 I 1112  I 0606  I 0625  I 0879  I 1105  I   I   I   I   I   I  
  I 1135 I   I 1151  I 0697  I   I 0698  I   I   I   I   I   I  
  I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I  
 Kéo I 1088 I 0959 I  1260 I 0547 I   I   I   I 0966  I   I   I   I  
  I 00012  I 00011 I 00231  I 1011  I   I   I   I   I   I   I   I  
  I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I  
  I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I  
 Nâng I 0317  I 0075  I 0013  I 0015  I 0321  I 0012  I 0078  I 0076  I   I 0316 I   I  
  I 0031c  I 0077  I 0203  I 0073  I 0202  I 0573  I   I 0880  I   I   I   I  
    0029s I   I 0028  I 0204  I   I   I   I   I   I   I   I  
  I 0030c  I   I   I 0571  I   I   I   I   I   I   I   I  
  I 0905  I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I  
  I 0205 I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I  
  I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I  
Cẩu I 0776 I 0505c I 0718 I 0720 I   I 0800 I   I 0690 I   I 0318 I   I  
  I 0961 I 0689 I 0701 I 0773 I   I   I   I 0505s I   I   I   I  
  I 0718 I   I   I 0506 I   I   I   I   I   I   I   I  
  I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I  
Xúc I 0606 I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I  
Trèo I 0335 I   I   I   I   I   I   I   I 0320 I   I   I  
Tẹc I 00108 I   I   I   I   I   I   I   I 0642 I   I   I  

DỊCH VỤ - Ca2&3_Thứ Ba, 18/02/2014, Từ 19:00 đến 06:00 hôm sau, P/vụ Xí nghiệp Dịch vụ:

- 02. Cẩu 70 – 110T : 0506, 0718

- 02. Nâng 5T: 0073, 0204                               

- 02. Kéo: 1224, 00011  

- 01. Tải: 0626

Khai thác: Ca2 – 1260

Địa vật lý: 0613 đất đỏ